Birisvanen

Birisvanen, Biri Omsorgsenter, Gjøvik (2021)