Tendenser 2011 – Ny natur

 

Finnes det en ny natur? Skillet mellom hva som er naturlig og hva som er kunstig blir

stadig mindre tydelig. Men har måten kunstnere ser på naturen i dag endret seg fra

hvordan de har sett på naturen tidligere? Som tittelen Ny natur indikerer,

forsøker denne utstillingen å vise hvordan en del kunstnere lager arbeider som

kunne ha vært natur eller som minner oss om natur. Kunstnerne i utstillingen bruker

på ulike måter naturen som sitt råmateriale og som ideal, men naturen utvikles til

egne kunstverk. Kanskje ser vi også her kunstnere som gjennom sine arbeider viser

en form for omsorg for naturen?

 

Tradisjonelt sett har mange kunstnere vært opptatt av naturskildringer og søkt å

gjenskape naturens visuelle kvaliteter og inntrykk. I Ny natur, møter vi arbeider som

utfordrer vårt bilde av hva natur kan være. Utstillingens arbeider viser troverdige

konstellasjoner av landskap, planter og dyreaktige vesener. Vi finner arbeid som tar

utgangspunkt i det vakre, det ubehagelige og det kaotiske og arbeider som forsøker

å skape orden.

 

Begrepet Ny natur blir i denne utstillingen belyst av kunsthåndverkere og

billedkunstnere.

 

1. Etasje

I det første rommet i 1.etasje sier Gunvor Nervold Antonsen at hun graver i

forestillinger og historier fra skauen i sine malerier og tekstile montasjer. Hun har

laget sitt utstillingsrom til et sted der det ville og frie møter det temmede og kultiverte.

Der det mystiske møter det jordnære. Det er rå, energiske krefter, flom og farlige

løkker, men også stillheten og varmen fra en lysning der du kan stå i din egen

verden.

 

Videre inn til Hanna Stahles rom – En plass på jorden – finner vi en modellverden av

små stykker av landskap, land, kontinent eller bare en bit uspesifisert mark hvor hver

del bærer spor av menneskelig liv. Vi ser forlatte miljøer som med sine fragmenter og

symboler antyder tidligere eller kommende hendelser. Arbeidene viser en stor

materialrikdom i nye konstellasjoner.

 

I rommet i motsatt ende viser Jim Darbu sitt nye verk Antagonistene – et arbeid som

henter sin inspirasjon fra dyrenes verden. I denne installasjonen har tre figurer med

gevir viklet seg inn i hverandre som om de befinner seg i en fastlåst konflikt.

Keramikken viser seg uglasert frem i de nye skapningene.

 

I samme rom møter vi Susanne Forsströms smykker i metall som små hemmelige

rom og åpninger inn mot en annen forestillingsverden. En verden utenfor vår

rasjonelle og materielle virkelighet – ut av kaoset er små rom bygget opp og disse

kan du bære med deg.

 

2. Etasje

Leirens kvaliteter lever videre i Mårten Medbos vesener med titlene Creatures og

Lost. Uforglemmelige, hjelpeløse og myke ligger de der og virker mer levende enn

døde. Skulpturene gjør oss usikre. Hvor kommer de fra? Er de fra vår natur eller en

ny natur vi ikke kjenner til?

 

På veggene i det samme rommet presenteres Synnøve Øyens arbeider.

Overdimensjonerte og urolige tråder er tredd igjennom oppspente lerreter. Det er

som om broderiet ønsker å opphøye seg selv, men samtidig ikke er helt sikker på

hva som er rett og vrangt. Det finnes ikke lenger et motiv. I hennes arbeider på papir

ser vi stille forsøk på å tegne jevne rette streker. Uregelmessighetene tar likevel

forsiktig over, skaper liv og bevegelse i arbeidet.

 

Jenny Kemmings kunst og naturstudier er montert på plansjer som henger på vegg.

Hun arbeider med forholdet mellom kultur og natur, og menneskets inngrep i naturen.

Hennes arbeider utfordrer oss til å reflektere over hva som er vakkert i naturen og

naturens hierarkier. Taustumper og trebiter glitrer ikke som diamanter. Men i hennes

arbeider opphøyes sammensatte naturfragmenter til en ny estetiske helhet. Jenny

Klemming får oss også til å tenke over smykket som bærer av personlige minner og

sosial status.

 

Anne Line Sund sine keramiske arbeider er undersøkelser av vår natur – når

begynner den og hvor slutter den? Hennes eksperimentelle former kommer ut av

fordypning og mestring av det keramiske håndverket. Detaljrike overflater på

organiske former som minner om noe vi kanskje har sett i skogen en gang, en rar

vekst, en merkelig rot eller en hul form som igjen også referere til keramikkens

historie.

 

Tanja Sæter sitt arbeid Alt er alt, tar for seg store tema som udødelighet og evig liv. I

installasjonen bruker hun mange forskjellige materialer. Organiske blåste glasstaver

vokser tilsynelatende opp av lag med leire og betong. Glasset minner om brente

knokler eller deler av skjelett. Et oppspent linklede er dekket av tynne transparente

glasstråder.

 

John Kåre Raustein viser to helt nye arbeider som heter Fasett – F0178.4 og

Sverm21013.11. I begge disse tekstile arbeidene utforsker han hvordan han kan

utnytte stoffets naturlige egenskaper som fall, tyngde og stivhet. Han presser disse

egenskapene til stoffet kollapser og nye rom oppstår. Levende og organiske former

trer tydelig frem.

I det mørklagte prosjektrommet finner vi Hanna Hedmans arbeider. Dramatiske

skygger presser arbeidene ut i rommet og mot oss. Vi ser smykker laget av tynne lag

av sølv, kobber og andre materialer. Superorganiske og skulpturelle arbeider fulle av

detaljer. Undersøkelser av det vakre er satt opp mot det melankolske og det mørke.

 

Irene Nordli